mot checklist

Title
Mot Checklist & Pre MOT Test checks